Sophie Kolasinski

  • 5' 9"
  • 33"
  • 25"
  • 35"
  • 8
  • Blonde
  • Blue