Katrina Graham

  • 5' 8"
  • 32"
  • 3"
  • 32½"
  • 8
  • C
  • Blonde
  • Green