Katrina Graham

  • 5' 8"
  • 35"
  • 24"
  • 35"
  • 8
  • C
  • Blonde
  • Green