Sarah L.

  • 6' 0"
  • 32"
  • 24"
  • 34"
  • 9.5
  • Blonde
  • Blue