Sarah L.

  • 5' 11"
  • 32.00"
  • 24.00"
  • 34.00"
  • 9.5
  • Blonde
  • Blue